<независимый ресурс>Понедельник, 17.12.2018, 01:16
Главная | RSS

Меню сайта

Категории раздела

Наш опрос
В каком направлении двигаешься ТЫ?
Всего ответов: 465

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Главная » Статьи » Мои статьи

Идеология организации "Патріот України"
Topic 1
Організація виступає за монорасове мононаціональне суспільство збудоване на принципах Української національної величі та соціальної справедливості.
 
Священий символ Нашої Нації і Організації – Тризуб – символізує собою триєдність наших надзавдань у Всепланетарній, Національно-Расовій та Індивідуальній сферах:
 
І. Сучасне „цивілізоване” людство варварськи грабує та знищує планету. Разом з тим, експлуатація природніх ресурсів служить зовсім не досягненню високих цілей, лише безсенсовому накопиченню матеріальних цінностей. При подібному ставленні до планети на нас чекає всепланетарна катастрофа. Припинити сучасну практику спроможна лише та Сила, якій буде до снаги нав’язати власну Волю всьому населенню планети, і яка буде керуватися в своїх діях Моральністю – використовуючи власне панування на благо всього людства і планети. Такою Силою може бути тільки спільнота Білих людей під проводом Української Нації. Лише Ми ставши у керма планети зможемо обмежити доступ до надр Землі і зупинити їх пограбування та використати ресурси планети для досягнення Гармонії та Справедливості.
 
ІІ. Європейська Раса є творцем людської цивілізації і культури. Все вище, цінне і найкраще на нашій планеті пов’язане з Білою Людиною. Втім, зараз Європеєць стоїть на межі біологічного знищення. Проти Білої Раси йде добре спланована війна на фізичному, духовному, культурному, цивілізаційному рівнях. Україна всю свою історію була авангардом Білої Цивілізації. Тепер настає час виконати своє головне призначення – стати не щитом а мечем Білої Європи, врятувати Білу Людину від вимирання, створити нові Ідеали, стати новим Сонцем, що засвітить Європейським Націям.
 
ІІІ. Гармонія світу може бути створена тільки вищою Цивілізацією. Відновити розвиток Білої Цивілізації спроможна Українська Нація. Останнє стане можливим виключно за умови всебічного і максимального розвитку Української Людини, яка стане Людиною нового зразка – досконалою фізично, інтелектуально та духовно.
 
Реалізація цих надзавдань стане можливою після втілення в життя наступних програмових засад нашої Організації:
 
Державний устрій:
 
1. Організований Український Націоналізм змагає за створення політичного, соціального та господарського ладу Української Держави на принципах Націократії, що має забезпечити всебічний і максимальний розвиток Української Нації та всіх її представників.
 
2. Націократія – це влада Нації у власній Державі, яка спирається на організованій і солідарній співпраці всіх соціально-корисних верств, об’єднаних – відповідно до їх суспільних і професійно-виробничих функцій – в представницьких органах державного управління.
 
3. Основні засади Націократії – Національна солідарність (надкласовість і антипартійність), авторитаризм (особиста відповідальність керівників всіх рівнів за свої дії), якісна суспільна ієрархія і дисципліна, суспільний контроль, самоорганізація та самоврядність.
 
4. Націократія в політичному плані являє собою систему за якої політична влада всеціло належить Українській Нації через її найбільш талановитих, ідеалістичних та національно-альтруїстичних представників, що здатні забезпечити належний розвиток Нації та її конкурентоспроможність.
 
5. Українська Держава максимально сприяє індивідуальному розвитку кожної Української людини та її творчих здібностей, а також заохочує всі форми самоорганізації в рамках професійних груп та територіальних громад. Разом з тим в Українській Державі заборонене існування політичних партій, груп, організацій та ідеологічних гуртів.
 
6. На всіх державних та соціальних рівнях впроваджується принцип прямої взаємозалежності прав та обов’язків. Невиконання обов’язків перед Нацією та Державою тягне за собою обмеження прав громадянина або позбавлення громадянства.
 
7. Вся повнота верховної влади (виконавчої, законодавчої та судової) Української Держави знаходиться в руках Голови Держави, який несе особисту відповідальність перед Нацією власними кров’ю та майном.
 
8. Свою владу Голова Держави виконує через відповідальний перед ним Державний Уряд, на чолі якого він стоїть особисто.
 
9. Голова Держави скликає та розпускає Державну Раду та Вищу Господарську Раду.
 
10. Голова Держави є Головним Воєначальником Збройних Сил України.
 
11. Законодавчою установою в Українській Державі є Державна Рада, що твориться на засадах паритетного представництва всіх суспільно-корисних верств Нації.
 
12. Депутати Державної Ради не можуть купувати чи орендувати державну власність, займатися підприємницькою діяльністю, мати в своєму розпорядженні акції та банківські рахунки, а також приватну власність за межами України.
 
13. Державна Рада складається з фахових комісій, які є її робочими органами і складаються з депутатів відповідного фаху. Лише професійні здібності дають право на законотворчу діяльність у відповідній галузі. Право законодавчої ініціативи також мають Голова Держави та міністри Уряду.
 
14. Контроль над державно-фінансовим господарством здійснює Державний Контроль на чолі з Головним Державним Контролером, який подає Державній Раді щорічний звіт про всі державні прибутки й видатки, державні фонди і загальний стан фінансів Держави.
 
15. Економічна політика Держави здійснюється через галузеві Господарські Ради та Вищу Господарську Раду, як професійно-станові установи, що безпосередньо відображають економічні потреби та інтереси, як окремих працюючих верств населення, так і Нації в цілому.
 
16. Жорстка централізація державного управління водночас передбачає широку автономія місцевих громад в господарській та громадській сферах.
 
Економіка:
 
1. Організація проти підписання міжнародних угод та вступу України до будь-яких наддержавних економічних та фінансових структур, які зобов’зують Україну поступитися частиною державного суверенітету.
 
2. Демонтаж економічної системи капіталізму, як такої, що забезпечує грабунок працюючих верств населення групами економічних та політичних паразитів.
 
3. Ліквідація всіх інституцій та форм політичної демократії, як політичної системи, що обслуговує економічну систему капіталізму.
 
4. Позбавлення грунту для відновлення системи спекулятивного капіталу через впровадження безінфляційних грошей, заборону відсотків та торгівлі землею.
 
5. Націоналізація всіх стратегічних галузей економіки.
 
6. Націоналізація надр.
 
7. Створення автономних циклів виробництва в галузях, які життєво необхідні для Національної безпеки, незалежності та самодостатності Української держави.
 
8. Заборона недержавного монополізму.
 
9. Підтримка дрібного та середнього підприємництва, захист всіма можливими засобами національного товаровиробника.
 
10. Повернення, в тому числі й в примусовому порядку, вивезених з України капіталів.
 
Інноваційні технології:
 
1. Головними джерелами інновацій виступають військово-промисловий комплекс, мале підприємництво та науково-дослідні інститути.
 
2. Всі вищезгадані джерела інновацій поєднуються між собою у єдину систему через господарску раду чи комітет.
 
Сільське господарство:
 
1. Сільське господарство має першочергове значення для Української Нації, що не обмежується лише економічною доцільністю, а є в першу чергу важливим елементом етнічного здоров’я та соціальної стабільності.
 
2. Право власності на землю в Українській Державі має виключно Український селянин, що працює на землі.
 
3. Український селянин отримує землю від Держави в довічне і спадкове користування.
 
4. Тільки Українська Держава має право відчужувати землю в державні фонди за дії, що не гідні Українського селянина (неналежне ведення господарства, недотримання норм екологічної безпеки, важкі кримінальні злочини).
 
5. Основними формами господарювання є селянська кооперація та одноосібне (фермерське) трудове селянське господарство.
 
6. Розуміючи значення села як фундаменту Нації Українська Держава бере на себе фінансове забезпечення кредитування села, а також впровадження фіксованих неспекулятивних цін на сільсько-господарську продукцію.
 
7. Українська Держава для впровадження новітніх технологій на селі бере на себе фінансування науково-технічних сільсько-господарських проектів, а також створення сільгосп академій та курсів, на яких селяни зможуть безкоштовно підвищити власний професійний рівень.
 
8. Держава підтримує власного виробника жорсткою протекціоніською політикою в усих галузях сільського господарства.
 
Соціальна політика:
 
1. Українська Держава розглядає працю, як етичний і суспільний обов’язок перед Нацією, а громадян, як творців духовних і матеріальних цінностей.
 
2. Право власності на всі матеріальні цінності належать Нації та її працюючим верствам.
 
3. Всі види фізичної та інтелектуальної праці мають суспільну вартість і гідні поваги, коли служать інтересам Нації. З огляду на це Націократія впроваджує принципи справедливості та паритетності в оплаті фізичної та інтелектуальної праці.
 
4. Будь-яка суспільно-корисна праця оцінюється за її якістю, а не за так званою „престижністю”. Сумлінне виконання своїх обов’язків гарантує людині та її сім’ї достойне та матеріально забезпечене життя.
 
5. Держава бере на себе відповідальність за розробку та втіленню в життя загальнодержавних програм по підвищенню матеріального добробуту населення в незалежності від соціального статусу (народний автомобіль, народний будинок та ін.).
 
6. Створення соціополісів – ідеальних в екологічному, соціальному та економічному плані міст, замість теперішніх забруднених промисловими викидами і непридатних для здорового життя поселень.
 
7. Створення здоровоохоронних комплексів, парків, спортивних споруд, місць відпочинку. Найширша державна програма активного відпочинку, здорового способу життя, що буде охоплювати кожну Українську людину.
 
8. Створення Українських територіальних та професійних організацій взаємодопомоги, що сприятиме витворенню нового типу міжлюдських взаємовідносин та вихованню відповідального громадянина.
 
Зовнішня політика:
 
1. Організація виступає за великодержавний статус України, і тому проти входження Української Держави до будь-яких блоків і наддержавних структур, крім тих які ініційовані Україною і в яких вона відіграє провідну роль.
 
2. В зовнішній політиці Україна відстоює виключно національні інтереси, спираючись на могутню армію та флот, економічну та культурну домінацію.
 
3. Початковими приорітетами Великої України буде створення під егідою Києва Центрально-Європейської Конфедерації (блоку країн, що розміщені в геополітичному трикутнику Балтика – Балкани – Кавказ), що забезпечить геополітичне домінування на Євразійському континенті через встановлення контролю над всіма важливими транспортними та транспортно-енергетичними артеріями.
 
4. Наступним кроком буде долучення до Центрально-Європейської Конфедерації Західно-Європейських країн, попередньо визволених з-під диктату демо-лібералізму та фінансового капіталу.
 
5. Включення до Європейської Конфедерації Російської держави, впорядкованої на національних засадах. Що дозволить зберегти українсько-європейське домінування на просторах Євразії.
 
6. На Близькому Сході Велика Україна спирається на співпрацю з антисіоніською державою Іран, спорідненою з європейською цивілізацією культурно та частково расово і розпоряджається необхідними для Української промисловості ресурсами.
 
7. Кінцевою метою Української зовнішньої політики є світове домінування.
 
Військова доктрина:
 
1. Найнадійнішим союзником Великої України є сильні армія та флот. Українська Армія повинна стати найпотужнішою збройною силою планети.
 
2. Повернення ядерної зброї.
 
3. Створення професійної армії – Національної Гвардії, що складатиметься зі 150 – 200 тис. вояків і буде кістяком Українського Війська.
 
4. Створення Загальноукраїнської армії оборони на основі загальної військової підготовки та принципу територіальних військових частин.
 
5. Модернізація Української Армії за останнім словом техніки, що буде проходити на базі вітчизняної військової промисловості та передової науки.
 
6. Створення аерокосмічних сил, що матимуть у своєму складі супутникові угруповання та ескадрилії космічних бомбардувальників та винищувачів Лозино-Лозинського.
 
7. Створення найпотужнішого флоту Чорномор’я та Східного Середземномор’я, а також авіаносної ескадри Відкритого Океану для оперативних дій у будь-якій частині світу. Створення Українських військових баз у союзних державах.
 
8. Для досягнення військової автаркії (самозабезпечення) створити галузі військової промисловості, що відсутні в Україні: літакобудування (винищувачі), виробництво військових гвинтокрилів та стрілецької зброї.
 
9. Захисник Вітчизни – Український воїн матиме найвищий статус в Державі, що буде досягнуто через пропаганду виняткової ролі війська для Нації, найвищу заробітну плату, великі соціальні пільги (житло, навчання, автомобіль та ін.).
 
10. Підготовка до армійської служби починатиметься з дитинства через сітку юнацьких парамілітарних організацій, які будуть забезпечуватися таборами та спорядженням за кошти Держави і будуть охоплювати всю Українську молодь.
 
11. Впровадження максимального громадянського озброєння в Українській Державі задля збільшення потенціалу зовнішньої та внутрішньої безпеки.
 
Інформаційна політика:
 
1. Заборона комерційних та приватних засобів масової інформації, як осередків поширення заангажованої, необ’єктивної та маніпулятивної інформації.
 
2. Інформаційне суспільство, яке дає зливу інформації (без реальної можливості її осмислити) з метою маніпулювати людиною, підлягає заміні на суспільство Знання.
 
3. Держава бере на себе обов’язок забезпечувати власних громадян повним спектром реальних Знань та запобігати поширенню дезінформації і використанню маніпулятивних технологій.
 
4. За ЗМІ та журналіським корпусом зберігається вся повнота суто професійних прав – вільно доносити до суспільства об’єктивну інформацію. Водночас ЗМІ позбуваються неприродньої привілегії формувати т.зв. „суспільну думку”, що є засобом наймасштабнішої маніпуляції суспільною свідомістю, і в умовах політичної демократії слугує паразитарним цілям олігархічних кланів фінансових спекулянтів – теперішніх власників ЗМІ.
 
5. Українська Держава всіма засобами відстоює незалежність власного інформаційного простору. Поширення інформації на Українській території через іноземні ЗМІ забороняється.
 
Мовна політика:
 
1. Проведення реальної, а не формальної Українізації. Впровадження не лише Української мови в усі сфери життя, а в першу чергу Українського змісту в освіті, науці, культурі, мистецтві, літературі, засобах масової інформації.
 
2. Грошові компенсації Українському населенню в процесі опанування Української мови. Створення обов’язкових курсів Української мови для всіх груп населення за місцем роботи, за рахунок робочого часу і з обов’язковим відшкодуванням з боку держави.
 
Освіта і наука:
 
1. Метою виховання і освіти в Українській Державі є творення суспільного типу людини, здатної до активного творчого життя.
 
2. В освітній сфері не припускається догматизм, вузька спеціалізація та дисбаланс між інтелектуальним та фізичним розвитком. Здорове суспільство потребує гармонійної та всебічно розвиненої особистості, здатної адекватно сприймати дійсність і брати на себе відповідальність за власні вчинки.
 
3. Повній забороні підлягає комерційна освіта. Держава бере на себе обов’язок давати безкоштовну та якісну освіту на всіх рівнях, а також всіма засобами заохочує інтелектуальний розвиток кожного Українця.
 
4. В Україні впроваджується повна свобода наукових досліджень, а також державна підтримка по їх застосуванню в практичній сфері.
 
5. Держава надає широкомасштабну підтримку фундаментальним науковим дослідженням і розвитку новітніх технологій, що має забезпечити добробут Українських громадян і передові позиції України в сучасному світі.
 
6. Створення Українських наукових міст, які дадуть змогу забезпечити гідні умови життя та праці Українській інтелектуальній еліті, а також зконцентрувати інтелектуальний потенціал Нації.
 
Юстиція:
 
1. Проведення судової реформи з перенесенням відповідальності за прийняття судових рішень безпосередньо на суддів, що забезпечить прийняття судових рішень згідно з духом а не буквою закону.
 
2. Відновлення смертної кари за особливо важкі злочини, як засіб оздоровлення суспільства.
 
3. Посилення покарань за злочини проти Нації та Держави.
 
Здоров’я Нації:
 
1. Впровадження системи покарань за нанесення шкоди здоров’ю Українських громадян та забруднення навколишнього середовища.
 
2. Державне сприяння впровадженню екологічно чистих технологій.
 
3. Заборона ввезення на територію України будь-яких шкідливих речовин та трансгенних продуктів.
 
4. Впровадження реальної безкоштовної медицини, через належне фінансування закладів охорони здоров’я та окремих категорій населення (літні люди, чорнобильці та ін.).
 
5. Запобігання захворювань через широку пропаганду та державну підтримку здорового способу життя громадян.
 
6. Введення суворих покарань, в тому числі й смертної кари, за торгівлю наркотичними речовинами і свідоме розповсюдження венеричних захворювань та СНІДу.
 
Молодіжна політика:
 
1. Для Великої України молодь є найбільшою цінністю – основою і опорою Нації.
 
2. Українська Нація спрямовує всі свої зусилля на формування активного, творчого, всебічно інтелектуально, духовно та фізично розвинутого молодого Українського громадянина.
 
3. Засобом формування такої людини будуть потужні молодіжні організації, які мають охоплювати всі сфери суспільного життя.
 
4. Держава зобов’язується фінансувати такі організації з огляду на те що подібні витрати є найкращими інвестиціями в майбутнє.
 
5. Впровадження різноманітних конкурсів, тестувань, змагань для виявлення серед молоді майбутніх представників Української еліти та природжених лідерів.
 
6. Забезпечення найбільшого просування молодих кадрів в політичній, науковій, військовій, економічній сферах задля забезпечення динаміки розвитку країни та запобіганню можливому застою.
 
Демографічна політика:
 
1. Найважливішим завданням Нації є збереження власного біологічного життя.
 
2. З огляду на це радикальне збільшення народжуваності серед Українців має стати Національною програмою №1.
 
3. На сьогодні Українці як Нація вимирають темпами найшвидшими в Європі.
 
4. Національна програма збільшення народжуваності покликана не тільки зупинити вимирання, але й зумовити чисельне зростання, а разом з тим і силу, Української Нації, надати можливість кожній Українській родині мати 3 – 5 дітей.
 
5. Програма включатиме в себе безпрецендентні соціальні гарантії: програми „молодіжне житло”, „молодіжне кредитування”, фінансова та матеріальна допомога з боку Держави, розбудова широкої сітки медичних та оздоровчих (спортивно-відпочівальних) установ „Здоров’я Матері та Дитини”.
 
6. Політика Української Держави в демографічній сфері передбачає трансформацію суспільної думки щодо сім’ї та дитини з ліберальної („кожна наступна дитина обуза сім’ї”) на національну („кожна наступна дитина опора сім’ї”). Найбільші сім’ї будуть найбільше соціально та економічно захищені у Великій Україні.
 
7. Держава всіма можливими засобами пропагує традиційні сімейні цінності, священість шлюбу та материнства, а також перешкоджає поширенню в суспільстві аморальності, фемінізму, сексуальних збочень та лібералізму.
 
8. Повній забороні підлягають аборти, крім випадків зумовлених суто медичними обставинами.
 
Культура і мистецтво:
 
1. Держава бере на себе відповідальність за максимальне піднесення культурного рівня власних громадян.
 
2. На відповідні державні установи покладається обов’язок ознайомлення максимального числа громадян з шедеврами Української та світової культури.
 
3. Держава плекає серед своїх громадян ідеалістичне світосприйнятя, відданість духовним максимам, культ героїзму, самовідданості та шляхетності.
 
4. Держава протистоїть всім занепадницьким та розкладницьким мистецьким течіям, а також матеріалістичному світосприйняттю та егоїзму.
 
Релігія:
 
1. Сприяння традиційним, традиціоналістичним та націоналістичним Українським релігійним течіям.
 
2. Створення єдиної Української Апостольської християнської церкви з центром в Києві.
 
3. Заборона діяльності релігійних культів та сект, що стоять на антинаціональних, антидержавних або сатаниських засадах і центри яких знаходяться по-за межами України.
 
 
 
ПРАВО NАЦIЇ
 
В умовах, коли новітня держава не лише не виправдовує Національних сподівань, але й сприяє поступовому і всебічному занепаду, деградації та вимиранню Нації, а демо-ліберальна пропаганда підносить права окремих індивідів над загальнонаціональними, розщеплює єдине поняття Нації, коли Національна культура і традиції відмирають, поступаючись місцем глобальній антикультурі та антисоціальній псевдоморалі, єдиний расовий тип Нації і мовне середовище розчиняються чужорасовим та іншомовним елементом, задля створення належних умов для стабілізації й подальшого розвитку необхідне утвердження Права Нації.
 
Задля утвердження Права Нації є прийнятними будь-які методи від публічних до підпільних, від місцево-локальних до глобально-масштабних, від парламентарних до збройно-силових. Зволікання з утвердженням Права Нації може призвести до невиправних наслідків. Утвердження Права Нації виправдовує будь-які доцільні та достатні насильство і жорстокість.
 
Ми, Українські Націоналісти, поборюючи ліберально-егоїстичний індивідуалізм та азійський стадний колективізм, висуваємо як найвищу світову цінність та ідеал:
 
ПРАВО NАЦІЇ
 
1. Nація як природня спільнота, найбільший живий духовний та біологічний організм, що має спільне походження, расовий тип, ментальність, мову, територію проживання, культуру має безумовне право на життя, збереження своєї расової та духовної самобутності.
 
2. Nація має безумовне і легальне право на спротив в разі спроб позбавити її власної самодостатності.
 
3. Nація має право вести як оборонну так і наступальну боротьбу з силами які прагнуть її знищення або деформації.
 
4. Nація має право на моноетнічність власної держави, а також на повну державну самостійність та ігнорування міжнародних норм, якщо ті загрожують існуванню або нормальному розвиткові Nації.
 
5. Nація як замкнена генетична популяція має право позбуватися на своїй території іншорасової домішки шляхом депортації її носіїв на історичну територію їх проживання.
 
6. Nація має право покращувати власне здоров’я через впровадження расового, євгеністичного та екологічного законодавства.
 
7. Nація має право відновлювати свій природній духовний, культурний та мовний простір шляхом ренаціоналізації своїх окремих представників та соціальних і регіональних груп населення, що були денаціоналізовані внаслідок інородної окупації, входження до складу поліетнічних державних утворень або через вплив космополітичної культури.
 
8. Nація має право на встановлення соціально-справедливого ладу у власній державі, а також позбутися паразитарних верств, які намагаються шляхом економічних та політичних маніпуляцій привласнити собі матеріальні цінності Nації.
 
9. Право Nації є превалюючим над частковими правами окремих осіб, родинних та соціальних груп. Їх права реалізуються в рамках і не на шкоду Права Nації.
 
10. Nація має один невід’ємний обов’язок – у повному обсязі та всіма доступними засобами втілювати в життя Право Nації.
 

На утвердження Права Nації віддаємо свої життя, майно і кров.
 
Информация взята с сайта - http://patriotukr.org.ua/
Категория: Мои статьи | Добавил: Penk-off (28.11.2009)
Просмотров: 1418 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1 Кирилл-Kobra  
Це здається з 3-ого наступу матеріал? Читав 8)

Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск

Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Наша Кнопка
 • Добавь себе на сайт!
 • Наша Кнопка

 • Друзья сайта
 • Організація „Патріот України”
 • Реактор. Ресурс автономних правих
 • Anti-antifa
 • Портал Українців Одещини
 • Соціал-Nаціоналістична Асамблея
 • Свобода

 • Copyright MyCorp © 2018 Конструктор сайтов - uCoz